Esitän, että Oulun kaupunkiin perustetaan yleisiä pyöränpumppaus- ja korjauspisteitä keskeisten pyöräreittien varrelle. Pisteillä olisi pumppujen lisäksi yleisimmin tarvittavia työkaluja esimerkiksi kettingein pisteeseen kiinnitettyinä.

Oulun kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 19.8.2013 kaupunkistrategian, joka sisältää tavoitetilan vuoteen 2020. Strategian eräänä tavoitteena on kasvattaa pyöräilyn, kävelyn ja joukkoliikenteen ja pienentää yksityisautoilun suhteellista osuutta kaikista liikkumismuodoista.

Strategisen tavoitteen toteutuminen edellyttää konkreettisia toimenpiteitä. Yleiset pyöränkorjaus- ja pumppauspisteet helpottaisivat pyöräilyä, loisivat myönteistä pyöräilyyn kannustavaa ilmapiiriä ja ylläpitäisivät Oulun mainetta hyvänä pyöräilykaupunkina.

Pyöräilyn tuottama hyöty yksilön terveydelle ja sitä kautta kansantaloudelle on kiistaton. Yleisten pyöränkorjaus- ja pumppauspisteiden kustannukset olisivat marginaaliset verrattuna liikkumattomuuden aiheuttamiin kustannuksiin. Pyöräilyn ansioksi on mainittava myös sen ilmastoystävällisyys.

Mahdollisia sijoituspaikkoja tämänkaltaisille pisteille voisivat olla esimerkiksi Oulun pääkirjaston ympäristö tai Hupisaaret. Niiden toteutuksessa voisi ottaa mallia muista suomalaisista kaupungeista, jotka ovat rakentaneet vastaavanlaisia pisteitä.

Oulussa 12.9.2016,
Janne Hakkarainen (vihr.)

Aloite hyväksyttiin yhdyskuntalautakunnan kokouksessa 13.12.2016.