Arvoisa herra puheenjohtaja, hyvät valtuutetut!

Strategiatyön aikataulu vaikuttaa hyvältä. Siitä minulla ei ole varsinaisesti mitään kysyttävää, mutta osallistamisesta on.

Päätösesityksen mukaan asukkaita, järjestöjä, yrittäjiä, opiskelijoita, henkilöstöä ja muita sidosryhmiä aiotaan osallistaa sähköisten kanavien kautta.

Haluaisinkin kysyä, onko seuraavia seikkoja ehditty jo miettiä:

1) Mitä osallistaminen sähköisten kanavien kautta tarkoittaa konkreettisesti, ja

2) Mikä on edellä mainittujen ryhmien osallistamisen taso – saavatko he kommentoitavakseen jonkin puolivalmiin esityksen, vai onko osallistamisen tarkoitus olla jotain syvällisempää ja kokonaisvaltaisempaa?

Toivon jälkimmäistä, koska pinnallisen ja näennäisen osallistamisen lopputuloksena kaupunkiyhteisömme täysimittainen potentiaali voi jäädä hyödyntämättä.

Kiitos!

Sain vastaukseksi, että osallistamista aiotaan toteuttaa muun muassa jalkautumalla yliopistolle ja ammattikorkeakoululle, hyödyntämällä eri sosiaalisen median kanavia ja kokeilemalla.