Arvoisa rouva puheenjohtaja, hyvät valtuutetut!

Kiinnitin toukokuussa huomiota tarkastuslautakunnan lausuntoon, että kaupungin esteettömyysstrategiaa ja -toimenpideohjelmaa ei ole johdonmukaisesti edistetty ja sen toteutumista ei ole seurattu. Siksi on hienoa, että kaupunginhallitus on päättänyt, että apulaiskaupunginjohtaja asettaa ohjausryhmän esteettömyyden koordinointia ja seurantaa varten.

Haluaisin kuitenkin kysyä, onko tuon ohjausryhmän tehtävänä koordinoida ja seurata nimenomaan esteettömyysstrategian ja -toimenpideohjelman toteutumista, vai esteettömyyttä ylipäänsä?

Esteettömyydessä on kysymys niin perustavaa laatua olevista ihmisoikeuksista, että toivon, että sitä edistetään nimenomaan johdonmukaisesti ja suunnitelmallisesti jo laaditun strategian ja toimenpideohjelman mukaisesti.

Kiitos.

Vastaukseksi minulle kerrottiin, että asiassa aiotaan edetä jo laaditun esteettömyysstrategian ja -toimenpideohjelman mukaisesti.