Arvoisa herra puheenjohtaja, hyvät valtuutetut!

Aivan aluksi haluan kiittää tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussunnitelmien laadintaan osallistuneita viranhaltijoita ja muita asianomaisia. Haluan kiittää aivan erityisesti Ari Heikkistä siitä, että hallintojohtaja on ottanut tämän asian hyvin vakavasti — niin kuin kuuluukin, koska minua vähän harmittaa se, että valtuutettu Kailon puheen aikana muutamat vähän huokailivat ja tuskailivat, että tässä on höpöasioista kyse. Näinhän ei ole.

Haluan kiittää myös valtuutettu Kailoa yllättävistä kiitoksista. Olen itsekin samaa mieltä siitä, että ajatukseni ovat hyviä.

[naurua valtuustosalissa]

Nyt sitten vähän vakavammalle puolelle.

Tasa-arvotoimikunnan tehtäviin kuuluu seurata ja arvioida näihin suunnitelmiin kirjattujen tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumista.

Haluaisin kysyä — ja ilmeisesti kysymykseni kohdistuu hallintojohtaja Heikkiselle — kuinka seuranta ja arviointi toteutuu käytännössä ottaen huomioon, että tasa-arvotyön resurssit ovat Oulun kaupungissa aika rajalliset.

Kysyn tätä siksi, koska toivon, ettei näitä ohjelmia jätettäisi hyllylle pölyttymään, vaan että niiden tavoitteita ja toimenpiteitä edistettäisiin johdonmukaisesti, koska tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen on meidän kaikkien etu.

Kiitos.