Päätin valtuustokauden alussa äänestäjien kuluttajansuojan ja avoimuuden lisäämiseksi kirjoittaa vuosittain poliittisen toimintakertomuksen, jossa käyn läpi keskeisimmät poliittiset tekoni, puheeni ja aloitteeni. Olen aiemmin kirjoittanut poliittiset toimintakertomukset vuosilta 2013, 2014 ja 2015. Tässä tekstissä käsittelen vuoden 2016 poliittisia toimiani.

Oulun kaupunginvaltuusto

Oulun kaupunginvaltuuston kokouksissa käytin aikaisempia vuosia vähemmän puheenvuoroja. Varsinainen vaikuttaminen tehdään muissa kokouksissa.

Talousarviokokouksessa käytin puheenvuoron laadukkaan varhaiskasvatuksen puolesta, koska se on yksi tehokkaimmista syrjäytymistä ehkäisevistä työkaluista, joita meillä on käytössämme.

On surullista seurata, kuinka varhaiskasvatusleikkaukset kohdistuvat juuri heihin, joille siitä olisi eniten hyötyä. Onneksi saimme neuvoteltua 1,5 miljoonaa euroa ryhmäkokojen pienentämiseen sellaisissa ryhmissä, joissa on erityistä tukea tarvitsevia lapsia. Se ei silti riitä: toivon, että saamme kuntavaalien jälkeen valtuustoon enemmistön, joka palauttaa subjektiivisen päivähoito-oikeuden ja aiemmat ryhmäkoot. Jää nähtäväksi, miten oululaiset äänestävät vaaleissa.

Lisäksi käytin puheenvuoron Hietasaaren kaavasta, koska suhtaudun huvipuistosuunnitelmaan hyvin skeptisesti.

img_5698Tein vuoden aikana kaksi valtuustoaloitetta, joista toisessa peräänkuulutin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien vanhusten arvokasta ja kunnioittavaa kohtaamista ja toisessa esitin, että Ouluun perustetaan yleisiä pyöränkorjaus- ja pumppauspisteitä. Ensimmäistä aloitetta ei ole vielä käsitelty, mutta jälkimmäinen on ehditty jo hyväksyä. Aloitteeni mukaisia huoltopisteitä on käytössä keväästä lähtien.

Kaupunginhallitus käsitteli vuonna 2015 tekemääni aloitetta Kivisydämen maksuttomasta vammaispysäköinnistä, mutta palautti sen valmisteluun. Hyvä niin, koska viranhaltijan pohjaesitys oli, että aloitteeni hylätään. Jää nähtäväksi, milloin se palaa päätettäväksi.

Aiempien vuosien tapaan toimin kaupunginhallituksen edustajana Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen johtokunnassa, jossa minulla on vain puhe- ja läsnäolo-oikeus.

Kansalaisaktivismi

Tammikuu alkoi vauhdikkaasti, kun kantelin yhdenvertaisuusvaltuutetulle Oulun kaupungin päätöksestä antaa porttikielto Vesi-Jatuliin kaikille alaikäisille turvapaikanhakijoille yhden turvapaikanhakijan asiattoman ja sopimattoman käytöksen vuoksi. Tein kantelun, koska kollektiiviset rangaistukset eivät kuulu sivistysvaltioon. Syrjivä käytäntö korjattiin pian, ja myöhemmin yhdenvertaisuusvaltuutettu totesi kantanaan, että käytäntö oli syrjivä.

Heinäkuussa osallistuin Helsinki Prideen kuudennetta kertaa. Siitä on muodostunut minulle tärkeä perinne. Joka vuosi kulkue on rikkonut aiemman kävijäennätyksensä, ja toivon, että sellainen kehitys jatkuu vielä pitkään!

Muuta

Kirjoitin blogiini vuoden aikana yhteensä 9 kertaa. Lisäksi kirjoitin lähes viikoittain Facebookiin ja Twitteriin.

Blogien lisäksi kirjoitin mielipidekirjoituksen ja kolme kolumnia. Mielipidekirjoituksessa vastustin hallituksen ehdottamaa päivähoitomaksujen korotusta, joka onneksi peruttiin.

Vuoden ensimmäisessä kolumnissa kirjoitin siitä, miten avarakatseinen, yhdenvertainen ja ihmisten monimuotoisuutta kunnioittava ilmapiiri on myös hyväksi yritykselle ja alueelliselle elinvoimaisuudelle. Viittasin tekstissä kaupunkitutkija Richard Floridan lanseeraamaan gay-indeksiin, jonka mukaan alueen luovan luokan elinvoimaisuus korreloi seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen alakulttuurin kukoistuksen kanssa.

Toisessa kolunmissani kirjoitin siitä, miten empatiakyvyn harjoittamisesta saa myös itsekkäitä hyötyjä. Kolmannessa kolumnissani kirjoitin SYL:n liittokokouksen päätöksesta ryhtyä feministiseksi järjestöksi.

Kaikkia yhdenvertaisuutta käsitteleviä tekstejäni yhdisti ajatus, että vaikka toimintaympäristö olisikin yhdenvertaisuutta ja ihmisten arvokasta kohtaamista kunnioittava, se pitää tehdä näkyväksi, jotta kaikki voivat olla varmoja siitä, että he ovat tärkeitä ja arvokkaita juuri sellaisina kuin ovat.

Kaiken muun lisäksi osallistuin Satu Saarisen tuomiorovastikampanjaan kampanjoimalla hänen puolestaan sosiaalisessa mediassa. Saarinen voitti, ja jouluaattona hän totesi Kalevassa, että hän haluaisi vihkiä samaa sukupuolta olevia avioliittoon. Vaikka en kirkkoon kuulukaan, iloitsen, että meillä on ihmisten monimuotoisuutta puolustava tuomiorovasti, koska hän on merkittävä mielipidevaikuttaja.

Mimg_6206arraskuussa minulla oli suuri ilo ja kunnia toimia Suomen Partiolaisten jäsenkokouksen puheenjohtajana. Pidin puheenjohtajuutta kunniatehtävänä, koska kyseessä on Suomen suurin nuorisojärjestö. Lisäksi partio oli lapsuuteni ja nuoruuteni tärkein harrastus.

Vaalit 2017

Haluan jatkaa kuluneen valtuustokauden aikana tekemääni työtä, minkä vuoksi olen ehdolla myös seuraavissa vaaleissa.

Olen kirjoittanut poliittisia vuosikertomuksia avoimuuden vuoksi, mutta lisäksi niistä saa jonkinlaisen kuvan siitä, millaiset asiat ovat minulle tärkeitä ja mitä saa, jos äänestää minua. Vuosikertomusten lisäksi myös puheeni, aloitteeni, mielipidekirjoitukseni ja kolumnini löytyvät helposti samalta sivulta.

Nyt kerään tukiryhmää ja vaalirahoitusta – vaalit ovat yllättävän pian, jo huhtikuussa. Jos haluat liittyä tukiryhmääni, voit liittyä siihen joko Facebookissa tai ottamalla minuun yhteyttä. Rahallista tukea voi osoittaa vihreiden näppärässä lahjoituspalvelussa. Aion aloittaa vaalikampanjani pian.

Sidonnaisuudet

Olen työskennellyt vuodesta 2015 lähtien ja työskentelen edelleen viestintäasiantuntijana Oulun yliopiston ylioppilaskunnassa. Se on yliopisto-opiskelijoiden edunvalvontajärjestö.