Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat ikäihmiset ovat eläneet nuoruutensa aikana, jolloin homoseksuaalisuus oli sekä rikos että sairaus. Lisäksi asenteet seksuaalista ja sukupuolista moninaisuutta kohtaan ovat olleet ankaran kielteisiä.

Siksi on välttämätöntä, että nyt heille turvataan arvokas vanhuus ja että enää heidän ei tarvitse pelätä epäasiallista kohtelua tai syrjintää. Lisäksi on luotava suunnitelmallisesti ilmapiiriä, jossa kaikki uskaltavat puhua itselleen tärkeistä asioista ääneen ja jossa ikäihmiset uskaltavat elää omannäköistään elämää.

Sen vuoksi jätin tänään kaupunginvaltuuston kokouksessa valtuustoaloitteen, jossa esitän, että Oulun kaupunki selvittää, onko ikäihmisten kanssa työskentelevillä Oulun kaupungin työntekijöillä täydennyskoulutustarvetta seksuaalisen ja sukupuolisen moninaisuuden asialliseen ja kunnioittavaan kohtaamiseen ja että täydennyskoulutusta järjestetään, jos sellaiselle tarvetta ilmenee.

Lisäksi sisällytin aloitteeseeni, että oman tuotannon lisäksi edellä mainitut seikat täytyy ottaa huomioon ostopalvelujen hankintakriteerejä määriteltäessä.

Asia on monille herkkä ja tärkeä — siksi toivon, että aloitteeni saa asiallisen käsittelyn.

Valtuustoaloite: arvokas vanhuus sateenkaarisenioreille