Jätin kaupunginvaltuuston kokouksessa valtuustoaloitteen, jossa esitän, että vammaispysäköinti olisi Kivisydämessä maksutonta. Minun lisäkseni myös 37 muuta kaupunginvaltuutettua — eli valtuuston enemmistö — allekirjoitti aloitteeni!

Vammaispysäköinti on maanpäällisillä pysäköintipaikoilla tieliikennelain mukaisesti maksutonta, mutta Kivisydämen valmistumisen myötä maanpäällisiä pysäköintipaikkoja vähennetään. Tämä vähentää myös liikuntarajoitteisten mahdollisuuksia maksuttomaan pysäköintiin.

Myös Suomen karu talvi on yksi syy, miksi jätin aloitteen. Kivisydän on ympärivuotisesti lämmin, lumesta ja jäästä vapaa tila, jossa liukkaus ei vaaranna liikkumista. Samasta syystä Kivisydämessä ei tarvitse poistaa jäätä ja lunta autojen ikkunoilta, mikä voi olla joillekin liikuntarajoitteisille joko hankalaa tai jopa mahdotonta.

Lisäksi saamani palautteen mukaan olemassa olevia maanpäällisiä vammaispysäköintipaikkoja käytetään talvisin usein lumenkasauspaikkoina. Myös paikkojen aurauksessa on ollut puutteita. Joka tapauksessa lumet pitäisi kasata jonnekin muualle ja vammaispysäköintipaikat pitäisi aurata huolellisesti.

Jään odottamaan aloitteeni käsittelyä mielenkiinnolla!

Valtuustoaloite: maksuton vammaispysäköinti Kivisydämeen