Jätin Oulun kaupunginvaltuuston kesäkuun kokouksessa seuraavanlaisen valtuustoaloitteen.

Ruokailu- ja grillauspaikkoja kaupungin puistoihin ja rannoille

Useat Oulun kaupungin rannat ja puistot ovat suosittuja piknik-kohteita.

Tästä syystä esitän, että Oulun kaupunki rakentaa kiinteitä ruokailu- ja grillauspaikkoja kaupungin puistoihin ja rannoille. Aloitteen tarkoituksena on edistää yhteisöllisyyttä, kaupunkikulttuuria, viheralueiden monipuolista käyttöä ja ulkona syömisen mukavuutta. Lisäksi kiinteät ruokailu- ja grillauspaikat vähentäisivät kertakäyttögrilleistä syntyvää jätettä.

Yleiset ruokailu- ja grillauspaikat mahdollistavat suomalaisille perinteisen grillauskulttuurin vaalimisen myös niille kaupunkilaisille, joilla ei muuten ole siihen edellytyksiä.

Ruokailu- ja grillauspaikkojen yhteyteen tulee rakentaa riittävät roska-astiat, eikä niitä saa sijoittaa paikoille, jossa ne häiritsevät asutusta.

Esitän, että Oulun kaupunki selvittää tarkoitukseen sopivimmat puistot ja rannat ja tekee suunnitelmat ruokailu- ja grillauspaikkojen rakentamisesta niihin.

Valtuustoaloite: ruokailu- ja grillauspaikkoja kaupungin puistoihin ja rannoille