Kaikilla oululaisilla nuorilla täytyy olla oikeus käydä koulua, osallistua nuorisotoimintaan ja käyttää kaikkia kunnan palveluja pelkäämättä syrjintää tai epäasiallista kohtelua.

Nuorisotutkimusseuran Hyvinvoiva sateenkaarinuori -tutkimushankkeen mukaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluviin nuoriin kohdistuu Suomessa erimuotoista syrjintää, joka vaikuttaa heidän hyvinvointiinsa.

Nuorisotutkimusseuran tutkimuksen mukaan esimerkiksi enemmistö niistä, jotka ovat kertoneet koulukiusaamisesta opettajalle, on kokenut, että mitään ei ole tapahtunut tai että tilanteesta on syytetty heitä itseään.

Vielä suurempi osa näistä nuorista vastaa, etteivät he ole kertoneet ahdistelusta, koska ovat kokeneet, ettei se olisi johtanut mihinkään tai että heidän sen takia olisi ollut tuotava esiin seksuaalinen tai sukupuolinen suuntautumisensa. Tutkimuksen mukaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat nuoret ovat kokeneet myös sosiaali- ja terveyspalveluissa syrjintää.

Syrjintä ja epäasiallinen kohtelu johtuu usein asiallisen tiedon puutteesta. Sen vuoksi esitän, että Oulun kaupunki selvittää, onko nuorten kanssa työskentelevillä työntekijöillä tarvetta koulutukseen liittyen seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien nuorten kohtaamiseen. Jos tarvetta ilmenee, esitän, että asianmukaista koulutusta järjestetään.

Oulussa 7.9.2015,
Janne Hakkarainen (vihr.)