Oulun kaupunginvaltuuston kesätauko päättyi tänään. Jätin syksyn ensimmäisessä kokouksessa aloitteen, jossa esitän, että Oulun kaupunkiin rakennettaisiin yleisiä pyöränkorjaus- ja pumppauspisteitä.

Perustelen aloitettani kaupunkistrategialla, terveydellä ja kansantaloudella.

Oulun kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 19.8.2013 kaupunkistrategian, joka sisältää tavoitetilan vuoteen 2020. Strategian eräänä tavoitteena on kasvattaa pyöräilyn, kävelyn ja joukkoliikenteen ja pienentää yksityisautoilun suhteellista osuutta kaikista liikkumismuodoista.

Strategisen tavoitteen toteutuminen edellyttää konkreettisia toimenpiteitä asian edistämiseksi. Yleiset pyöränkorjaus- ja pumppauspisteet helpottaisivat pyöräilyä, loisivat myönteistä pyöräilyyn kannustavaa ilmapiiriä ja ylläpitäisivät Oulun mainetta hyvänä pyöräilykaupunkina.

Pyöräilyn tuottama hyöty yksilön terveydelle ja sitä kautta kansantaloudelle on kiistaton. Yleisten pyöränkorjaus- ja pumppauspisteiden kustannukset olisivat marginaaliset verrattuna liikkumattomuuden aiheuttamiin kustannuksiin. Pyöräilyn ansioksi on mainittava myös sen ilmastoystävällisyys.

Mahdollisia sijoituspaikkoja tämänkaltaisille pisteille voisivat olla esimerkiksi Oulun pääkirjaston ympäristö tai Hupisaaret. Niiden toteutuksessa voisi ottaa mallia muista suomalaisista kaupungeista, jotka ovat rakentaneet vastaavanlaisia pisteitä.

Valtuustoaloite: yleisiä pyöränkorjaus- ja pumppauspisteitä Ouluun
Merkitty: