Jätin 17. helmikuuta 2014 valtuustoaloitteen nimettömään työnhakuun siirtymisestä Oulun kaupungin rekrytoinneissa. Aloite hyväksyttiin kaupunginhallituksen kokouksessa 2. kesäkuuta 2014 siten, että nimetöntä työnhakua kokeillaan syksyllä 2014 ja että kokeilun tulosten perusteella tehdään johtopäätökset mahdollisista jatkotoimenpiteistä.

En tiedä, onko kokeilua toteutettu – saati onko mahdollisen kokeilun tulosten perusteella tehty johtopäätöksiä mahdollisista jatkotoimenpiteistä. Siksi olen laatinut valtuustokyselyn, jossa kysyn, 1) onko kokeilua koskaan toteutettu, 2) jos kokeilu on toteutettu, mitkä olivat sen tulokset ja johtopäätökset ja 3) jos kokeilua ei ole toteutettu, milloin se tehdään.

Nimettömässä työnhaussa työhakemuksista poistetaan hakijan henkilökohtainen tausta –  joita ovat esimerkiksi nimi, osoite, ikä, sukupuoli, syntymäpaikka, siviilisääty, perhetiedot ja kansalaisuus – ennen kuin hakemukset toimitetaan heille, jotka päättävät haastatteluun kutsuttavista hakijoista.

Nimettömän työnhaun tarkoituksena on vähentää esimerkiksi ikään, sukupuoleen tai etniseen taustaan liittyvää epätasapuolista kohtelua. Samalla se korostaa hakijan osaamisen merkitystä henkilön taustan sijaan.

Menettely ei vaikuta kuitenkaan esimerkiksi haastatteluihin tai soveltuvuustesteihin: työnhakuprosessi on anonyymi vain siinä vaiheessa, kun päätetään haastatteluihin kutsuttavista.

Viime vuonna Diakonia-ammattikorkeakoulu toteutti Työnimi-kampanjan, jossa neljä nimekästä yrittäjää haki töitä romaninimillä. Yksikään heistä ei saanut kutsua työhaastatteluun. Tuloksen pohjalta on perusteltua esittää kysymys, ovatko suomalaiset työmarkkinat kaikille yhdenvertaiset.

Minun vastaukseni on, että työtä yhdenvertaisuuden puolesta on vielä tehtävänä. Siksi haluan selvittää, mitä valtuustoaloitteelleni tapahtui.

Valtuustokysely: mitä tapahtui aloitteelleni nimettömästä työnhausta?