Minua on pyydetty muutamaan otteeseen osallistumaan marraskuussa järjestettäviin seurakuntavaaleihin. Tämä ei kuitenkaan ole mahdollista, koska en ole vaalikelpoinen. Ollakseni vaalikelpoinen minun täytyisi olla seurakunnan jäsen, eikä minulle ole halua tai aikomusta liittyä kirkkoon.

Haluan kuitenkin kehottaa kaikkia vihreästi ajattelevia seurakuntalaisia lähtemään ehdolle seurakuntavaaleihin. Tähän on muutamia syitä.

Ensinnäkin Suomen seurakunnat hallinnoivat merkittäviä maa-alueita. Seurakunnilla on suuri rooli luonnon virkistyskäytössä ja sen monimuotoisuuden suojelussa. Seurakunnista käsin on mahdollista lisätä suojelualueiden määrää – tätä näkökulmaa ei saa väheksyä.

Seurakunnat omistavat Suomen metsäalasta noin 0,7 prosenttia. Koko Suomessa metsämaasta on tiukasti suojeltu noin 4,5 prosenttia. Näistä alueista suuri osa sijaitsee Lapissa, kun taas eteläisessä Suomessa suojeluprosentti voi olla paikoitellen jopa alle yhden prosentin.

On tärkeää, että seurakuntien erilaisissa hallintoelimissä on mukana ihmisiä, jotka pitävät luonnonsuojelua ja ilmastonmuutoksen torjumista merkittävinä asioina.

Toinen hyvä syy asettua ehdolle kirkollisvaaleissa ovat arvokysymykset. Kirkossa on paljon toimijoita, joilla tuntuu olevan jotain hampaankolossa esimerkiksi naisten ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen suhteen.

Kuulinkin heinäkuussa Marja-Sisko Aallolta, ettei Oulun seurakuntayhtymä päästänyt sateenkaarikansaa North Priden aikana sellaiseen kirkolliseen tilaan, jossa messun järjestäminen olisi ollut mahdollista. Tästä syystä järjestettiinkin sateenkaarihartaus. Käytännössä tämä tarkoitti sitä, että sateenkaariväeltä evättiin mahdollisuus ehtoolliseen mikä käsitykseni mukaan lienee vakaumuksellisille kristityille merkittävä asia. Ehtoollista ei nimittäin voi jakaa missä tahansa kiinteistössä.

Toisin sanoen: jos olet vihreästi ajatteleva seurakuntalainen, toivon, että lähdet ehdolle näissä vaaleissa. Passiivinen jäsenyys seurakunnassa on mielestäni turhaa, jos ei usko kristinuskon perusoppeihin tai jaa kirkon käsitystä arvokysymyksissä. Tällöin seurakunnan jäsenyyden mielekkyyttä kannattaa vakavasti pohtia.

Vihreästi ajatteleva seurakuntalainen – asetu ehdolle kirkollisvaaleissa!