Kaupunginjohtajan esitys vuoden 2020 talousarvioksi ei sisältänyt mitään sellaista, mikä olisi yllättänyt. Ottaen huomioon kansainvälisen talouden näkymät ja huoltosuhteen kehityksen suuri nettovelanotto huolestuttaa. Uusimmassa väestöennusteessa Oulu näyttäytyy valopilkkuna, mutta panostuksia tulevaisuuden kasvuun tarvitaan.

Kaupunginjohtajan esityksessä on paljon sellaisia kohtia, jotka ovat tavoitteidemme mukaisia. Tällaisia asioita ovat muun muassa joukkoliikenteen runkolinjojen vuorotiheyden kehittäminen ja panostukset varhaiskasvatukseen. Olemme useiden vuosien ajan esittäneet subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden palauttamista, ja nyt Rinteen hallitusohjelman myötä tämäkin tavoitteemme toteutuu ensi vuoden syksystä lähtien. Olemme tyytyväisiä, että jatkossa jokaisen lapsen oikeus kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen toteutuu heidän vanhempiensa työmarkkina-asemasta riippumatta.

Kulttuurin osalta olemme huolissamme siitä, ettei kulttuuristrategian toimeenpanoon ja kulttuuripääkaupunkihankkeen toimenpiteisiin varata riittäviä taloudellisia resursseja, vaikka niiden suunnitelmat ovat varsin kunnianhimoisia. Olemme huolissamme myös siitä, että uudet panostukset työllisyyden hoitoon ovat jäämässä vaatimattomiksi.

Täydennysrakentamiseen liittyvät kirjaukset ovat hyviä. Täydennysrakentaminen helpottaa palveluiden ja joukkoliikenteen järjestämistä tulevaisuudessa, mikä säästää veroeuroja ja auttaa pienentämään kaupungin hiilijalanjälkeä.

Pyöräilyyn on panostettu viime vuosina paljon, mutta vielä enemmän on tehtävissä: Oulun kaupungilta on jäänyt saamatta valtion myöntämiä avustuksia pyöräilyn edistämiseen vain siksi, että kaupungilla ei ole ollut riittävää henkilöstömäärää toteuttamaan kaikkea sitä, mihin valtiolta olisi saatu vastinrahaa. Pyöräilyn edistäminen vähentää kaupungin päästöjä ja säästää rahaa kaupunkilaisten parantuneena terveytenä. Rinteen talousarvioesitys vuodelle 2020 lisää pyöräilyn vastinrahaa, ja haluamme, että kaupunki hyödyntää siitä oman osuutensa.

Olemme tyytyväisiä, että esityksessä päihdepotilaiden selviämishoito eli kauan toivottu selviämisasema toteutetaan yhdistettynä Oulun seudun yhteispäivystyksen toimintaan. Olemme tyytyväisiä myös esitykseen, että Oulun kaupungin ja Oulun yliopistollisen sairaalan mielenterveys- ja päihdepalveluista muodostetaan yksi toiminnallinen kokonaisuus. Tervehdimme ilolla ehdotusta digitaalisten ratkaisuiden käyttöönotosta kuten chat-palveluiden laajentamista kaikkiin hyvinvointikeskuksiin.

Talousarvioesitys ei sisällä merkittäviä rakenteellisia uudistuksia, mutta toisaalta niihin on tarkoitus palata Perlacon Oy:n arvioinnin jälkeen. Se valmistuu syksyllä, mutta sen tulokset eivät ehdi vaikuttaa vielä ensi vuoden talousarvioon. Meillä on toiveikkaat odotukset arvioinnin suhteen. Rakenteellisia uudistuksia tarvitaan, koska palveluiden laadusta on juustohöylätty jo liikaa.

Teksti on alun perin tuotettu vastauksena Kalevan toimittajan valtuustoryhmien puheenjohtajille esittämään kysymykseen, mitä hyvää ja mitä huonoa kaupunginjohtajan talousarvioesityksessä on.

Vihreitä huomioita kaupunginjohtajan esityksestä vuoden 2020 talousarvioksi