Avoimuuden korostamiseksi ja äänestäjien kuluttajansuojan turvaamiseksi olen laatinut raportin siitä, mitä olen viime vuonna tehnyt luottamustoimissani. Teksti on kuitenkin tiivistelmä, eikä sisällä aivan kaikkea, vaan asiat, jotka ovat omasta mielestäni mainitsemisen arvoisia.

Oulun kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuuston kokouksissa puhuin muun muassa yöjoukkoliikenteenvähemmistöjen ja joukkoliikenteen määrärahojen puolesta. Valitettavasti kaikkia puheenvuorojani en ole kirjoittanut puhtaaksi. Vihreä valtuustoryhmä jätti lukuisia ryhmäaloitteita, joihin voi tutustua täällä. Lisäksi kirjoitin kolumnin edullisen asumisen mahdollistavasta maapolitiikasta Vihreään Lankaan.

Vuoden ehdottomasti mielenkiintoisin kuntapoliittinen prosessi oli päätös joukkoliikenteen palvelutasosta. Keväällä joukkoliikennejaosto linjasi, että kaupunki siirtyy parannettuun palvelumalliin. Vaikka jaostolla onkin hyvin paljon itsenäistä valtaa, voi kaupunginvaltuusto olla piittaamatta jaoston päätöksistä ja jättää myöntämättä riittävää budjettia. Näin myös valitettavasti tapahtui, kuten pelkäsin ja aavistelin jo viime kesäkuussa:

Kevätkauden parhain päätös oli ottaa parannettu malli joukkoliikenteen kilpailutuksen pohjaksi. Selkokielellä se tarkoittaa sitä, että joukkoliikenteen taso paranee ensi vuonna, ellei jostain ilmesty yllättäviä poliittisia kapuloita linja-autojen rattaisiin.

Lasken joukkoliikennepäätöksen yhdeksi suurimmista pettymyksistäni viime vuonna. Päätöstä ei voi hyvällä tahdollakaan pitää kaupunkistrategian mukaisena: strategisena tavoitteena Oulu pyrkii lisäämään joukkoliikenteen ja vähentämään yksityisautoilun suhteellista osuutta kokonaisliikennemäärästä. En tiedä, kuinka tavoitteeseen tällä menolla päästään.

Iloitsin suuresti, kun päätimme kirjata edellä mainitun tavoitteen kaupunkistrategiaan. Ilo ei ollut pitkä. Linjasimme samaan strategiaan myös, että Oulusta halutaan Suomen paras paikka opiskelijoille. Toivon, että siitä tavoitteesta pitäisimme kiinni.

Pettymyksenä pidän myös päätöstä olla säätämättä kiinteistöveroa rakentamattomille asemakaavatonteille. Sillä olisi ollut yhdyskuntarakennetta eheyttävä, täydennysrakentamiseen kannustava ja kaupungin kassavirtaa kohentava vaikutus. Siitä kuitenkin jouduttiin luopumaan, koska asiasta ei ollut mainintaa puolueiden välisessä valtuustosopimuksessa.

Kaupungin johtamisjärjestelmää uudistavassa kaupunginhallituksen kehittämisjaostossa puhuin muun muassa pormestarimallin puolesta. Kaupungin yhdenvertaisuustyöryhmässä toimin Oulun Seta ry:n edustajana. Lisäksi toimin kaupunginhallituksen edustajana Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen johtokunnassa, jossa minulla on vain puhe- ja läsnäolo-oikeus.

Kansalaisaktivismi

Toimin Tahdon2013-aloitteen Oulun aluevastaavana. Kansalaisaloitteen tarkoituksena on mahdollistaa avioliitto myös samaa sukupuolta oleville pareille. Kirjoitin kampanjan aikana mielipidekirjoituksen Kalevaan ja kampanjan jälkeen kolumnin Oulun Setan ja Rovaniemen Setan yhteiseen jäsenlehteen. Iloitsin suuresti, kun saimme riittävän määrän allekirjoituksia jo ensimmäisen päivän aikana. Kansalaisaloitteen puolesta kampanjoiminen oli yksi hauskimmista asioista, mitä viime vuonna tein.

Lisäksi kirjoitin Kalevaan mielipidekirjoituksen ydinvoimasta ja siitä, mitä riskejä hallitusohjelman sivuuttamisesta voi seurata.

Oulun yliopiston ylioppilaskunta

Toimin kevään ajan ylioppilaskunnan varapuheenjohtajana. Kesällä ylioppilaskunnan puheenjohtaja pääsi töihin ylioppilaskuntaan, jolloin hoidin hänen tehtäviään. Myöhemmin minut valittiin ylioppilaskunnan puheenjohtajaksi loppuvuodeksi.

Edustajiston ja eri työryhmien puheenjohtamisen lisäksi pyrin edistämään ylioppilaskunnan kuntapoliittista ohjelmaa muun muassa puhumalla joukkoliikenteen puolesta eri tilaisuuksissa. Pidän arvokkaana ja opettavaisena kokemuksena, että pääsin puheenjohtamaan 37-jäsenisen toimielimen kokouksia.

Edustajistovaaleissa tulin valituksi jatkokaudelle.

Muuta

Kirjoitin blogiini vuonna 2013 yhteensä viisi kertaa, mitä pidän aivan liian vähäisenä määränä. Viikoittain kirjoitin Facebookiin ja liki päivittäin Twitteriin. Lisäksi liityin Instagramiin.

Vuoden aikana annoin kymmeniä haastatteluja ja puhuin noin tusinassa eri tilaisuudessa. Valitettavasti niistä en ole pitänyt tarkkaa kirjaa.