Kun pääsin kaupunginvaltuustoon vuonna 2012, päätin äänestäjien kuluttajansuojan ja avoimuuden lisäämiseksi kirjoittaa vuosittain poliittisen toimintakertomuksen, jossa käyn läpi keskeisimmät poliittiset tekoni, puheeni ja aloitteeni. Olen aiemmin kirjoittanut poliittiset toimintakertomukset vuosilta 2013201420152016 ja 2017 . Tässä tekstissä käsittelen vuoden 2018 poliittisia toimiani.

Oulun kaupunginvaltuusto

Kevät alkoi hyvin, kun kaupunginvaltuusto päätti suojella Sanginjoen ulkometsän. Vuosikymmenten työ suojelun puolesta tuli arvokkaaseen päätökseen.

Kesällä kaupunginvaltuusto päätti sivistys- ja kulttuuripalveluiden palveluverkkosuunnitelmasta, mutta keskustelua käytiin enimmäkseen kouluverkosta. Minua harmittaa, että viime valtuustokauden tapaan keskusteluissa ja päätöksissä on pidetty koulurakennusten ja niiden lattianeliöiden määrää tärkeämpänä kuin toiminnan laatua. Esimerkiksi tammikuussa uutisoitiin, että koulujen kieliryhmät joutuvat syyniin.

Syksyllä kaupungille ilmestyi pyöränhuolto- ja pumppauspisteitä, joista tein aloitteen vuonna 2016.

Talvella kaupunginvaltuusto päätti seuraavan vuoden talousarviosta. Talousarvioon saatiin paljon hyvää, kuten varhaiskasvatuksen ryhmäkokojen pienentäminen vuoden 2016 tasolle ja lisämääräraha pyöräteiden talvikunnossapitoon.

Ikävää talousarviossa on, että kaupungin velkaantuminen jatkuu. Viime vuosina velanotolta on vältytty erilaisten satunnaisten erien, kuten esimerkiksi vuonna 2017 Partneran lisäosinkojen ansiosta. Satunnaisia eriä ei kuitenkaan voi laskea vuosittaiseksi tuloksi, joten kaupungin kulurakenne ei ole kestävällä pohjalla. Jos satunnaisia eriä ei tule, alijäämä katetaan velanotolla.

Sivakka-konserni

Huhtikuun alussa järjestettiin Sivakka-yhtymän ja sen tytäryhtiöiden yhtiökokoukset, joissa minut valittiin Sivakka-yhtymän ja sen tytäryhtiöiden hallitusten puheenjohtajaksi. Sivakka-konserniin kuuluu viisi yhtiötä: emoyhtiö Sivakka-yhtymä Oy sekä tytäryhtiöt Oulun Sivakka Oy, Oulun Tervatalot Oy, Kiint. Oy Oulun Pikisaari ja Oulun Remonttimylly Oy. Oulun Remonttimyllyssä olen hallituksen jäsen.

Valmistauduin tehtävään suorittamalla alkukevään aikana Oulun kauppakamarin Hyväksytty hallituksen jäsen -kurssin, joka oli tiivis ja antoisa kokonaisuus osakeyhtiön hallitustyöskentelystä, riskienhallinnasta, strategiatyöstä ja hyvästä hallintotavasta.

Toimiminen kuntakonsernin hallituksen puheenjohtajana poikkeaa merkittävästi kaupungin muista luottamushenkilötehtävistä, koska toiminta on vähemmän julkista: esimerkiksi yhtiöiden esityslistat ja pöytäkirjat eivät ole julkisia asiakirjoja kuten kaupungin ja liikelaitosten lauta- tai johtokunnissa.

Yhtiöissä toimitaan tiukasti kaupunginvaltuuston määrittelemien omistajapoliittisten linjausten mukaisesti. Tämä on ollut minulle miellyttävää, koska kyseiset linjaukset ovat yhteneväiset oman arvomaailmani kanssa: esimerkiksi ympäristövastuullisuuden osalta Sivakka-konsernin tavoitteisiin kuuluu energiatehokkuuden parantaminen, hiilidioksidipäästöjen vähentäminen ja kiertotalouden monipuolinen edistäminen.

Marraskuussa pääsimme tekemään Sivakan asukkaille mieluisan päätöksen: vuonna 2019 Sivakan vuokrat säilyvät ennallaan.

Kansalaisaktivismi

Olen osallistunut Helsinki Prideen joka kesänä vuodesta 2011 lähtien, mutta tänä vuonna tapahtuma jäi valitettavasti väliin sairastumisen vuoksi.

Heinäkuussa Oulussa järjestettiin Oulu Pride. Toukokuussa kirjoitin Oulu Priden nettisivuille kolumnin, mikä on pride ja miksi sellaista vielä tarvitaan. Pride-viikon aikana järjestettiin yhdenvertaisuusaiheinen keskustelupaneeli, jonka puheenjohtajana toimin. Kulkueessa tunsin ylpeyttä vihreistä, koska meidän valtuustoryhmämme osanotto oli selvästi runsain kaikista kaupungin puolueista.

Muuta

Kirjoitin aiempaa harvemmin Facebookiin, mutta Twitteriin samaan rytmiin kuin ennenkin. Lisäksi päivitin Instagramiin sekä henkilökohtaisia että poliittisia kuulumisiani.

Maaliskuussa Forum24 julkaisi kolumnini, jossa kirjoitin, että urbaanit, avoimet, suvaitsevaiset ja kulttuurimyönteiset kaupungit ovat tulevaisuuden menestyjiä.

Keväällä 2017 minulle diagnosoitiin sarjoittainen päänsärky. Aiemmin sairaus ei ole vaivannut minua kohtuuttomasti, mutta vuonna 2018 kärsin päänsärystä toukokuun alusta elokuun loppuun. Pahin päänsärky iskee öisin, mikä pätkii unta ja aiheuttaa väsymystä. Päänsärkyjaksojen aikana minulla on vaikeuksia olla tehokas ja tuottava, mikä heijastuu valitettavasti myös poliittiseen vaikuttamiseeni.

Kyseinen päänsärkysairaus on keskeisin syyni jättää seuraavat eduskuntavaalit väliin. Vaaleja kuitenkin tulee tulevaisuudessa lisää, ja sarjoittaisen päänsäryn ennuste on, että sen ilmestyminen harvenee iän myötä.

Sidonnaisuudet

Olen työskennellyt vuodesta 2015 lähtien ja työskentelen edelleen viestintäasiantuntijana Oulun yliopiston ylioppilaskunnassa. Se on yliopisto-opiskelijoiden edunvalvontajärjestö.