Kun pääsin kaupunginvaltuustoon vuonna 2012, päätin äänestäjien kuluttajansuojan ja avoimuuden lisäämiseksi kirjoittaa vuosittain poliittisen toimintakertomuksen, jossa käyn läpi keskeisimmät poliittiset tekoni, puheeni ja aloitteeni. Olen aiemmin kirjoittanut poliittiset toimintakertomukset vuosilta 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 ja 2018. Tässä tekstissä käsittelen vuoden 2019 poliittisia toimiani.

Oulun kaupunginvaltuusto

Vuoden 2019 kevät oli kunnallisen päätöksenteon näkökulmasta rauhallinen, mutta eduskuntavaalien ansiosta muuten poliittisesti kiireinen. Oman ehdokkuuden sijaan päätin tukea Jenni Pitkoa, joka suureksi ilokseni tuli valituksi eduskuntaan. Tultuaan valituksi eduskuntaan Jenni luopui paikastaan valtuustoryhmämme puheenjohtajana, ja valtuustoryhmämme valitsi minut hänen seuraajakseen. 

Uuden tehtäväni ansiosta olen saanut uutta valtaa ja vastuuta. Tarkkasilmäisimmät ovatkin varmaan huomanneet, että olen päässyt esittämään vihreiden näkemyksiä julkisuudessa. 

Toukokuussa tein valtuustokyselyn nimettömästä työnhausta. Tein siitä jo vuonna 2014 aloitteen, joka myöhemmin hyväksyttiin kaupunginhallituksessa niin, että nimetöntä työnhakua kokeillaan, ja kokeilun perusteella tehdään johtopäätökset sen jatkosta. Kokeilua ei koskaan toteutettu, minkä vuoksi tein kyselyn. Valtuuston kyselytunnilla minulle kerrottiin, että aloitteen toimeenpano oli yksinkertaisesti unohtunut, ja nimetöntä työnhakua kokeillaan viipymättä

Ensimmäinen koetinkiveni valtuustoryhmän puheenjohtajana oli vuoden 2020 talousarviosta päättäminen. Vihreiden ryhmäpuheenvuorossa kerroin valtuustoryhmämme vision: me haluamme rakentaa hiilineutraalia Oulua, jolla on houkutteleva maine idearikkaana, avarakatseisena ja yritysystävällisenä kulttuuri- ja teknologiakaupunkina ja joka tunnetaan ekologisen liikkumisen, matkailun ja asumisen edelläkävijänä.

Saimme talousarvioon meille tärkeitä tavoitteita, kuten kulttuuriavustusten tasokorotuksen ja lisäresursseja tasa-arvotyöhön. Valitettavasti Oulun kaupungin talous on edelleen vahvasti alijäämäinen, mikä ei ole pitkällä aikavälillä kestävää. Ellemme saa tasapainotettua talouttamme, edessämme on aika, jolloin joudumme ottamaan syömälainaa käyttötalousmenojen kattamiseksi. Niin pahaksi tilannetta ei saa päästää, vaan meidän täytyy jo tänä vuonna onnistua priorisoimaan menojamme. 

Sopeuttaessamme talouttamme meidän täytyy pitää huolta, että emme leikkaa tulevaisuuden kasvua, elinvoimaa ja veto- ja pitovoimaa. Meidän on huomioitava muuttotrendit ja kaupunkien välinen kilpailu: emme saa tehdä sellaisia päätöksiä, jotka kiihdyttävät nuorten osaajien muuttoa etelään. 

Sivakka-konserni

Kevään aikana Wienin vuokra-asuntomarkkinat saivat paljon näkyvyyttä suomalaisessa mediassa. Sivakan hallitus kävi toukokuussa tutustumassa kaupungin vuokra-asuntomarkkinoihin, arkkitehtuuriin ja yhteiskunnan tukemaan asumiseen. Saimme selville, että tilanne ei ole niin auvoinen kuin lehdissä kerrottiin. Edullinen vuokrataso edellyttää raskasta veronmaksajien subventiota, ja kaupungin vuokra-asuntomarkkinat ovat jäykät. 

Marraskuussa päätimme pilotoida yhteiskäyttöautoja muutamassa kohteessa. Ensimmäiset autot hankittiin viime kuussa, ja niiden suosion perusteella teemme johtopäätökset jatkosta.

Kansalaisaktivismi

Osallistuin kesäkuussa Helsinki Pride -tapahtumaan. Elokuussa Oulussa järjestettiin Oulu Pride, johon myös osallistuin. Oulussa järjestettiin 2010-luvulla yhteensä kolme pride-tapahtumaa, joista jokaisessa on ollut yhteiskunnallinen keskustelupaneeli, joiden puheenjohtajana olen toiminut. Tämäkään vuosi ei ollut poikkeus.

Muuta

Kirjoitin harvakseltaan Facebookiin, mutta Twitteriin samaan rytmiin kuin ennenkin. Lisäksi päivitin Instagramiin sekä henkilökohtaisia että poliittisia kuulumisiani. Kirjoitin blogiini kolmetoista kertaa. Lisäksi elvytin Kalevan blogini

Kirjoitin Oulun ylioppilaslehteen neljä kolumnia: julkisesta puhumisesta, opiskelijavaihdon tärkeydestä, jatkuvasta oppimisesta ja kriisiviestinnästä.

Lisäksi aloitin kauppatieteen perusopinnot avoimen yliopiston kautta, jotta ymmärtäisin taloutta ja yhteiskuntaa entistä syvällisemmin. Opintoni ovat jo loppusuoralla.

Sidonnaisuudet

Olen työskennellyt vuodesta 2015 lähtien ja työskentelen edelleen viestintäasiantuntijana Oulun yliopiston ylioppilaskunnassa. Se on yliopisto-opiskelijoiden edunvalvontajärjestö.

Vuoden 2019 poliittinen toimintakertomus