Kaikkien muiden kuntavaaliehdokkaiden tapaan myös minä olen jalkautunut kaduille ja kauppojen edustoille jakamaan vaaliesitteitäni ja keskustelemaan oululaisten kanssa Oulun kuntapolitiikkaan liittyvistä asioista. Ylivoimainen enemmistö käymistäni keskusteluista ovat olleet mielenkiintoisia, antoisia ja opettavaisia.

Kaikki niistä eivät ole olleet helppoja, mutta ajattelen niin, että epämukavuusalueella käydyt keskustelut ovat juuri niitä, jotka auttavat avartamaan omaa maailmankuvaa ja tarkastelemaan asioita erilaisista näkökulmista. Toisin sanoen ne ovat olleet erittäin hyödyllisiä ja arvokkaita!

Erityisen mielenkiintoisia ovat olleet kysymykset, jotka liittyvät yksinasuvien arkeen. Moni on kysynyt, mitä Oulun kaupunki voisi tehdä yksinasuvien oululaisten elämänlaadun parantamiseksi ja turvaamiseksi. Kysymykset ovat olennaisia ja tärkeitä, koska yksinasuvien määrä kasvaa koko ajan.

Olen vastannut näihin kysymyksiin neljällä keinolla:

  • Ensimmäinen keino liittyy asumiseen. Yksi tehokkaimmista tavoista pitää asumiskustannukset matalina on rakentaa lisää asuntoja sinne, missä ihmiset haluavat asua. Tällä hetkellä se tarkoittaa erityisesti Oulun keskustaa ja sen lähiympäristöä. Kun kysyntään vastataan, asumiskustannukset pysyvät kurissa.
  • Toinen keino on rakentaa autopaikkoja todellisen kysynnän perusteella: nyt monet autottomat joutuvat maksamaan pysäköinnistä kertyviä kustannuksia, vaikka eivät edes omista autoa.
  • Kolmas keino on kehittää joukkoliikennettä niin, että oman auton omistaminen ei ole välttämätöntä. Oulun kaupungin kohdalla se tarkoittaa erityisesti poikittaislinjojen kehittämistä.
  • Neljäs keino on erilaisten yhteiskäyttötilojen hyödyntäminen. Kaikkien ei tarvitse omistaa kaikkea, kuten esimerkiksi grilliä tai saunaa. Grillata voi Oulun kaupungin yleisillä grillauspaikoilla, ja tulevaisuudessa saunominen toivottavasti onnistuu Oulun rantasaunaseuran ylläpitämällä yleisellä saunalla. Lisäksi yhteiskäyttötiloilla on myös yhteisöllisyyttä lisäävä vaikutus.
Yksinasuvien arkea parantavaa politiikkaa